COMUNICAT OFICIAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT I DE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

COMUNICAT OFICIAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT I DE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT SOBRE L’ESPOT DE LA CAMPANYA PUBLICITÀRIA DEL CARNET JOVE DEL 2017

A principis de cada any es realitza el llançament de la campanya publicitària anual del Carnet Jove, que està integrada per diferents accions en diferents mitjans i canals, entre les quals es troba l’emissió d’un espot audiovisual que, principalment, es programa a televisió i a Internet.

La campanya d’enguany amb l’eslògan “Nous temps. Nou Carnet Jove”, com és habitual, ha estat planificada i treballada durant mesos, conjuntament entre l’Agència Catalana de la Joventut, ens públic responsable del Carnet Jove, i CaixaBank, qui la finança i contracta els espais publicitaris, en base al contracte vigent en l’actualitat entre ambdós organismes.
Tot i que estava previst en el pla de mitjans de la campanya, enguany encara no ha estat possible l’emissió de l’espot en cap mitjà. El motiu ha estat que, l’entitat d’Autocontrol establerta pel Banc d’Espanya com a organisme d’autoregulació de la publicitat al qual s’ha de sotmetre CaixaBank com a entitat financera responsable de la contractació de l’espot, no n’ha autoritzat l’emissió, al·legant la presència  de contingut polític, en concret en una escena on apareix un jove pujant una muntanya amb una  senyera  i un veu en off  que diu “nous reptes, noves conquestes”, en un context d’altres imatges i diversos reptes i motivacions juvenils.

En mostra del desacord absolut amb aquesta decisió de l’entitat d’autoregulació establerta pel Banc d’Espanya, l’Agència Catalana de la Joventut estudiarà futures mesures a emprendre.
Compartir:

Enllaços