L’Agència Catalana de la Joventut dona a conèixer el nou impuls social del Carnet Jove en un seminari del Consell d’Europa i EYCA a Xipre

Experts i representants internacionals debaten en aquest seminari sobre la promoció de la pau i la prevenció del radicalisme entre els joves amb iniciatives d’integració

El Carnet Jove de Catalunya exposa avui i demà en un seminari organitzat a Xipre pel Consell d’Europa i l’European Youth Card Association (EYCA) el nou impuls social del carnet i les seves iniciatives per promoure l’accés dels joves catalans a la cultura, a pràctiques professionals en empreses líders en el seu sector, a l’aprenentatge d’idiomes, a programes públics d’emancipació i a projectes d’inclusió social.
 
El seminari reuneix representants de diferents institucions i associacions europees, entre els quals el director general de l’Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, així com diferents professors universitaris, per debatre sobre bones pràctiques que els diferents carnets joves europeus duen a terme, en el marc d’EYCA, per promoure la integració i la cultura de la pau entre els joves, com a estratègia per prevenir la seva radicalització i l’extremisme violent. En aquest sentit, s’han generat grups de discussió sobre l’impacte de la mobilitat juvenil, la creació de comunitats fortes de gent jove –com són els carnets joves- o les polítiques de joventut.
 
En aquest context, el Consell d’Europa i EYCA han convidat l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) perquè expliqui les seves bones pràctiques del Carnet Jove en l’àmbit social. El Carnet Jove és una eina potent per fomentar i donar avantatges als joves en els àmbits de la cultura, l’aprenentatge d’idiomes o el turisme –tal com ha fet tradicionalment-, però també ho és en tant que és una important porta d’entrada als serveis de la Govern de Catalunya per tal que nois i noies puguin accedir a la informació sobre beques, formació, treball, habitatge, cohesió social, gènere o salut.
 
Aquesta és la línia del treball de l’Agència Catalana de Joventut, fer del CJ una eina activa en l’emancipació i participació del joves perquè sigui un espai d’integració, cohesió social i de construcció d’identitat i ciutadania i des de la qual es promou l’accés a la informació als joves a diferents programes de l’administració, com ara són el Garantia Juvenil o l’Erasmus +.
 
El Carnet Jove té 550.000 titulars (uns 4 de cada 10 catalans joves el tenen), i representa el 10% dels carnets joves europeus, de manera que se situa com la tercera organització amb més expedicions, després d’Hongria i Escòcia.
Compartir:

Enllaços