El 100% de l'energia elèctrica utilitzada als albergs gestionats per l'Agència Catalana de la Joventut serà d'origen renovable o de cogeneració d'alta eficiència.

El  concurs públic per la contractació dels més 1.700.000 KWA que consumeixen els albergs de la Xanascat gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut s’alinea amb l’aposta de l’organització amb l’Economia del Bé Comú.

Aquest concurs públic implica a 19 dels 20 albergs gestionats per l'ACJ i entrarà en vigor les properes setmanes.


L’Economia del Bé Comú, promoguda per l'Associació Catalana per al Foment de l’ECB i inspirada per l’economista austríac Christian Felber, és un model socioeconòmic que pretén reorientar el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual, i enfocar-lo al servei del bé comú. Aquest model es regeix per una sèrie de valors humans fonamentals que s’haurien d’aplicar a l’activitat econòmica: dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, participació democràtica i transparència.

Amb l’objectiu d’identificar el grau d’alineació de l’Agència Catalana de Joventut amb aquests valors i elaborar un pla de millores per aquells aspectes que en són més allunyats, s’han creat cinc grups d’interès en els quals participen 30 treballadors i treballadores de l’Agència: proveïdors, finançadors, empleats, ciutadans/organitzacions i àmbit social de foment dels valors del bé comú.

En l’àmbit dels proveïdors s’analitza si hi ha incorporats criteris de compra responsable i sostenible en l’adquisició de productes i serveis (per exemple, productes de proximitat, proveïdors socials o ecològics), així com el grau de relació de confiança que s’estableix amb aquests proveïdors.
Compartir:

Enllaços