Qui som

L'Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que està adscrita al departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció General de Joventut. Va ser creada pel Parlament de Catalunya per mitjà de la llei 6/2006, de 26 de maig, i els seus estatuts es van aprovar pel decret 129/2007, de 5 de juny.

Té per objecte prestar serveis a la joventut, executar programes d'interès per a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, a més d'assessorar els ens locals en polítiques de joventut.

Serveis que presta i gestiona

 • Assessora la Direcció General de Joventut en matèria d'execució de polítiques de joventut.
 • Desenvolupa i executa els programes de joventut d'acord amb el Pla Nacional de Joventut i, si s'escau, i en coordinació amb els departaments competents en alguns àmbits:
 • Per mitjà de l'Observatori Català de la Joventut,, es garanteix que les polítiques de joventut es dissenyin en base a la comprensió de la realitat juvenil catalana i que, per tant, aquestes responguin a les seves necessitats reals. Els àmbits de treball són la recerca, la formació dels professionals de joventut i el suport metodològic del territori.
 • Per tal d'arribar al màxim nombre de joves catalans, l'ACJ impulsa els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, que dóna les eines de treball a les administracions locals, entitats i als professionals de joventut que directa o indirectament donen suport als Serveis d'Informació Juvenil.
 • Gestiona directament el Punt d'Informació Juvenil de l'Agència Catalana de Joventut del carrer Calàbria de Barcelona.
 • Gestiona la Sala d'Art Jove, equipament destinat a la producció i difusió de pràctiques artístiques emergents.
 • Promou la mobilitat internacional de les persones joves a partir de diverses iniciatives.
 • Gestiona, explota i manté la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). L'allotjament als albergs és una opció ideal per a la descoberta del seu entorn i per fer-hi nombroses activitats. Així mateix, en virtut de la funció social que aquestes instal·lacions tenen encomanada, els albergs també acullen tota mena de programes renovats perquè en puguin gaudir els joves, els escolars, el teixit associatiu i les famílies.
 • Gestiona, explota i comercialitza el Carnet Jove, que és un servei de la Generalitat de Catalunya que des de l'any 1986 dóna dret als seus titulars a beneficiar-se de descomptes i propostes participatives i d'interrelació amb d'altres joves en diferents àmbits: cultura, turisme, formació, treball, tecnologia, esport, salut i lleure, entre d'altres.

Trets identitaris

 • Experts en gestió i execució de programes i polítiques juvenils.
  Són moltes, molt diverses i a través de múltiples canals les iniciatives i recursos que reben els joves d'avui. L'ACJ aglutina, a través del Carnet Jove, de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya i de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, nombrosos serveis amb un punt en comú: l'atenció i l'assessorament personalitzat al jove.
 • Tècnics professionals i especialitzats.
  La dedicació vocacional dels nostres tècnics professionals, formats en l'àmbit sobre el qual actuen, fa que l'ACJ destaqui per la seva eficiència, agilitat i transparència a l'hora d'elaborar i executar programes i iniciatives per a la joventut.
 • Coneixedors de la realitat juvenil.
  Aquesta especialització és fruit, en part, dels estudis que realitza l'Observatori Català de la Joventut (OCJ) sobre la realitat juvenil. El coneixement que genera i transfereix l'OCJ ens fa especialistes dels canvis i tendències dels joves, que ens permet millorar, any rere any, la nostra gestió diària, convertint-nos així en bons i competents coneixedors dels serveis que administrem.
 • Proximitat i presència a tot el territori.
  El desplegament de totes aquestes accions al territori es du a terme a través de la presència de les coordinacions territorials, ajuntaments, consells comarcals així com també dels més de 300 punts d'informació juvenil i altres institucions públiques, que fan que l'ACJ sigui una entitat pròxima al jovent del nostre país.

Enllaços